Få styr på processerne med vores QMS system

QMS System

Kvalitetsstyringssystem

Vores kvalitetsstyring system (QMS) er en brugervenlig løsning til Standard Operating Procedure management (SOP), kvalitetskontrol af dokumenter og revisioner, CAPA, risikostyring samt uddannelse og kvalificering af medarbejdere.


Virksomheder anvender vores kvalitetsstyringssystem til at understøtte compliance med:
ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO 13485, ISO 27002, FDA 21 CFR Part 11, EU GMP Annex 11 m.fl.


Organisér og håndter alle kvalitetsstyring  dokumenter såsom Standard Operating Procedures (SOPs), virksomhedspolitikker og instruktioner med komplet versionshistorik, automatiske tilladelser, indbyggede kommentarer og noter, e-signatur, konfigurerbare workflows og adskillige muligheder for publicering – alt sammen med en hidtil uset brugervenlighed.

 

Vores SharePoint baserede QMS system kan konfigureres 100% efter jeres behov. I kan dermed sikre jer, at jeres virksomhed ikke skal tilpasse sig systemet, som man desværre ofte ser ved diverse online standard løsninger. I kan i stedet tilpasse systemet til jeres virksomhed.

Komplet QMS Løsning

EDH Technology QMS-løsningen omfatter væsentlige QMS-moduler såsom, risikostyring, audit, håndbog, non-conformities/deviations, processtyring og meget mere.

QMS system med Rettighedsstyring

Med rettighedsstyring kan du bestemme, hvem i din organisation der har lov til hvad. Det giver en tydelig ansvarsfordeling, og ved at give ansvaret til dem, der har kompetencerne, får du større sikkerhed for, at alt er, som det skal være.

QMS system med Godkendelsesproces

Med vores løsning gennemgår alle informationer en godkendelsesproces i flere niveauer og med en eller flere kvalificerede godkendere på hvert niveau. Det sikrer valid information, så du kan træffe de bedste beslutninger.

QMS system med
medarbejder log

På alt indhold er der fuld sporbarhed, så du kan se, hvem der har redigeret i hvad, hvornår, eller hvis en medarbejderen fx har læst en procedure. Det betyder, at du altid kan holde styr på de ændringer, der laves og identificere, hvem der har udført hvilke handlinger og hvornår.

QMS system med
Dokument kontrol

Det sikrer, at virksomheder vedligeholder og administrerer deres dokumenter, som de lovpligtige standarder kræver. Virksomheder med et robust dokumentkontrolsystem kan undgå bøder for ikke at overholde reglerne, reducere risici og øge den samlede effektivitet.

Kvalitetssikring (QMS)

SharePoint QMS

KVALITETSSTYRING (QMS)

Vores SharePoint baserede QMS system kan tilpasses 100% efter jeres behov. I kan dermed sikre, at jeres virksomhed ikke skal tilpasse sig systemet, som man desværre ofte ser ved diverse online standard løsninger. I kan i stedet tilpasse systemet til jeres virksomhed.

Uanset om det er til interne procedurer, som dit personale skal følge eller for regler og standarder som GDPR / CAPA, ISO, HIPAA eller andre, så supportere vores løsning kravene.

Med vores digitalt kvalitetsstyringssystem bliver det enklere for jer at sikre kvaliteten og effektiviteten i alle processerne i virksomheden. Vores QMS løsning understøtter hele processen fra dokumentation til overvågning og forbedringsforslag, så du får alt det, du behøver til kvalitetsstyring.
Det betyder mere fokus, bedre overblik og endnu højere sikkerhed.

Ønsker du at høre mere om vores kvalitetsstyring?

Har I brug for rådgivning og information om vores kvalitetsstyrings løsning? Kontakt Torben Schmidt på mail eller telefon.

Torben S. Kristensen - konsulent indenfor dokumenthåndtering automatisering

Torben Schmidt Kristensen


Tlf. 27 62 41 00
tsk@edh-tech.dk

Fordele ved vores kvalitetsstyring (QMS) system

Der findes mange flere fordele ved vores QMS system

Effektiv Kvalitetsstyring: Optimer Din Håndtering af Revisioner og Afvigelser i QMS

Håndter revisioner, eftersyn og registrér effektivt afvigelser, revisionsresultater og risiko. Gem nemt alle revisionsoptegnelser, filer og al e-mailkorrespondance. Tilsikre at rettelser rent faktisk bliver udført i rette tid fremfor, at de bliver glemt i notater, regneark eller e-mails.

Styr på Adgangsrettigheder og Kvalifikationer: Optimer Kompetencer

Tildel stillingsbaserede adgangsrettigheder og få overblik over medarbejdere og underleverandørers kompetencer og erfaringer. Håndter uddannelse- og kvalifikationskrav for alle medarbejderne inkl. dem, som ikke har adgang til vores kvalitetsstyring modul.

QMS Procesautomatisering: Optimering og Dokumentation af Opgaver"

Med systemets omfattende funktioner til håndtering af opgaver, kan du automatisere tilbagevendende opgaver og processer og indsamle målbar dokumentation af allerede gennemførte opgaver.

Signaturstyring i QMS

Vores kvalitetsstyringssystem tilbyder en omfattende liste af godkendelses- og signatur muligheder – e-signatur eller juridisk bindende digitale signaturer.