opsigelse
af kontrakten

Pre-konfigureret
flere sprog

Intelligent Søgefunktion

LET AT
KONFIGURERE

Automatisk
rettighedsstyring

SharePoint
Kontraktstyring

Kontraktstyringssystemer behøver ikke at være ’over-konstruerede’. Derfor har vi forbundet prikkerne for dig. Ved at benytte os af Microsoft 365’s klare, genkendelige og ukomplicerede grænseflade har vi gjort det nemt for enhver medarbejder at anvende det samme.

Vores SharePoint Kontraktstyring løsning integreres problemfrit ind i Microsoft 365 -miljøet – det gør det muligt at arbejde i Microsoft Teams, Outlook, Excel, Word og PowerPoint og flere.

Med vores SharePoint Kontraktstyring løsning indbyggede regel- og procesmotor er automatisering en selvfølge: så dit team kan være mere produktivt.

SharePoint Kontraktstyring

Core Kontraktstyringsfunktioner

Konttraktstyring-sharepoint

Let og effektiv SharePoint Kontraktstyring

Der bliver stillet store krav til medarbejderne – de skal være effektive – kontrakterne skal være fejlfrie – de skal have overblik – de skal være opdaterede med processer og procedurer – de skal samarbejde med kollegaer og eksterne parter – de skal være omstillingsparate, og de skal være servicemindede og imødekommende.

Hvis en medarbejder skal mestre alle disse discipliner, kræver det en robust og velfungerende systemunderstøttelse. Derfor har vi skabt en moderne digital arbejdsplads, der indeholder alle de redskaber, der skal til for at kunne udøve effektiv kontrakthåndtering.

Vores SharePoint Kontraktstyring er opbygget omkring 10 kerneprincipper:

  1. Arbejdsområde med overblik over kontraktindhold og fremdrift, herunder kontraktdokumenter, parter, møder, noter, mails mv.
  2. Understøttelse af kontraktforløbet.
  3. Automatisering af relevante processer.
  4. Godt ledelsesoverblik over afdelingens kontrakter.
  5. Overskuelig, intuitiv og genkendelig brugergrænseflade.
  6. Effektiv søgning.
  7. Nem journaliseringsproces, hvor metadata fra sagen automatisk nedarves.
  8. Medarbejderoverblik over ”Mine kontrakter”, Mine opgaver” samt action liste over f.eks. kontrakter der skal fornyes.
  9. Nemt samarbejde og vidensdeling med kollegaer og eksterne parter.
  10. Effektiv understøttelse af GDPR-processer.

SharePoint Kontraktstyring E-bog

SharePoint Kontraktstyring
Grundløsning

Vores løsning letter udførelsen af rutineopgaver samt sikrer overholdelsen af fastdefinerede procedurer. Samtidig opnås én fælles og enkel brugergrænseflade, der hjælper medarbejderen igennem kontraktforløbet.
Kontraktløsningen indeholder som standard 3 moduler: Kunder, kontakter og kontrakter. Kontrakterne styres i et kontraktmodul, og kontraktmodulet indeholder b.la. følgende funktionaliteter:

Understøttelse af standardkontraktforløb med stadiestyring og procesunderstøttelse

Brugervenlig og intuitiv brugergrænseflade så løsningen, med en kort introduktion, kan anvendes af enhver medarbejder.

Kontraktarbejdsområder til kontraktdokumenter, e-mails, interessenter samt informationer og stamdata på den enkelte kontrakt, herunder roller.

Skabelonbibliotek til kontrakt/dokumentskabeloner.

Automatisk versionsstyring af dokumenter sikrer, at alle ændringer og godkendelser altid registreres.

Søgefunktion der gør det muligt, let og hurtigt, at finde og genfinde al information og historik på en kontrakt.

Kontraktstyring-ebook

SharePoint Kontraktstyring
E-bog

Intelligent SharePoint Kontraktstyring

Et effektivt kontraktstyringsprogram kan håndtere din virksomheds kontrakter, reducere de risici din virksomhed står overfor og nedbringe omkostninger forbundet med manuel kontraktstyring. Vores Kontraktstyring løsning kan assistere din virksomhed med at styre og sikre dine interesser gennem effektivisering af kontraktstyringsprocesser.

Kontraktstyring

Kunde Reference

Projektstyring-kunde-Logo
Projektstyring-kunde-Logo
Projektstyring-kunde-Logo
Projektstyring-kunde-Logo
Projektstyring-kunde-Logo
Projektstyring-kunde-Logo

Bundlinje – Hvad får du ud af det?

 • Kontraktstyringsprogram som hjælper med at holde styr på virksomhedens kontrakter og minimere risiko
 • Fleksibelt og muligt at tilpasse efter virksomhedens behov
 • Automatisk adviseringer omkring status på kontrakter, udløb eller genforhandling
 • Brugervenligt overblik over alle kontrakter
 • Workflows kan tilknyttes kontrakter eks. til gennemsyn eller godkendelse mfl.
 • Automatisk rettighedsstyring
 • Automatisk versionsstyring
 • Integration til ERP/økonomisystemer, indkøbssystemer, CRM mfl.
 • Mulighed for direkte indscanning af kontrakter – dokumentscanning løsning.

Læs Mere om vores

SharePoint Løsninger

SharePoint Projektstyring

Projektstyring

EDH Technology SharePoint-løsning til projektstyring skaber et centralt cockpit til styring af alle arbejdsgange og dokumentation i et projekt. Det er et effektivt projektstyringsværktøj, der giver et komplet overblik over alle igangværende projekter, samt fremdriften i hvert enkelt projekt.

Start med det mest oplagte – så kan I senere bygge mere på

SharePoint Projektstyring
Læs Mere
SharePoint Dokumenthåndtering

Dokumenthåndtering

Hver virksomhed er forskellig. Men uanset om du driver en stor eller lille forretning, eller handler med forbrugere eller andre virksomheder – har du helt sikkert mange dokumenter og sager at håndtere. Vi forstår det – fejl og klager forekommer, men at følge sager og sagsdokumentation kan nogle gange være en modløs opgave. Men takket været EDH og WorkPoint behøver det ikke være sådan! Du kan nu skabe dit eget sagsstyring, der hjælper og guider brugere fra A til Z.

En fleksibel SharePoint løsning til Dokumenthåndtering og Sagsbehandling.

SharePoint Dokumenthåndtering
Læs Mere