Kontraktstyring

Effektivisering af arbejdsgange og hurtigt overblik over forpligtigelser

Kontrakter har en enorm indvirkning på din virksomheds indtægter og overholdelse af regler

Kontraktadministration er et af de mest kritiske aspekter ved at administrere dine forretningsforbindelser. Det er meget vigtigt at bruge det rette system til kontraktstyring. Standardløsninger inden for kontraktstyringssystemer opfylder ofte organisatoriske behov mere effektivt end at opbygge et brugerdefineret kontraktstyringssystem.

Ofte mangler virksomheder i dag overblik over deres kontrakter, hvem de har indgået dem med samt udløb på kontrakter og det kan ofte vise sig at være dyrt. Vores kontraktstyringssystem er en løsning til oprettelse, revision og godkendelse af kontrakter, som er med til at sikre sammenhæng, gennemsigtighed og ansvarlighed. Den er samtidig også mulig at skalere efterhånden som jeres behov udvikler sig. Mulighed for også at integrer med jeres eksisterende virksomhedssystemer er også en mulighed eksempelvis jeres økonomisystem (ERP) hvor stamdata på kunder og leverandører ofte er styret.

Standarder i systemet
Mange gode standarder med kontraktstyring via M-Files
Integration til Microsoft Office pakken

Integration til Office pakken er standard i kontraktstyringssystemet. Det gør at email korrespondence automatisk kan gemmes på en bestemt kontraktsag. Dette gælder også for udgående emails.

AI (artificial intelligence) som en god mulighed

AI (artificial intelligence) er også en mulighed til vores kontraktstyringssystem, som hjælper med klassificering og genkendelse af dokumenter og kontrakter.

Automatisk versionsstyring

Med kontraktstyring via M-Files er automatisk versionsstyring også standard i kontraktstyringssystemet.

Ønsker du en GRATIS demo af vores kontraktstyring?
Har I brug for rådgivning og information om, hvordan jeres virksomhed kan spare tid på fakturahåndtering? Kontakt Salgs- og markedschef Torben Schmidt på mail eller telefon.
Torben Schmidt Kristensen

Salgs- & markedschef
Tlf. 2762 4100
tsk@edh-tech.dk

Skriv til os hurtigt og nemt
Hele processen
M-Files Kontraktstyring supporterer hele livscyklusen af en kontrakt fra start til arkivering
Indlede og anmode

Kontraktanmodning-skabeloner kan oprettes for at strømline initieringsprocessen. Skabelonbiblioteket indeholder godkendte og versionerede kontraktskabeloner

Udkast og forhandle

Under udarbejdelsen og forhandlingsprocessen er udkastet versionstyret. Microsoft Office og Office 365 integration er med til at fremme samarbejdet

Gennemgå og godkende

Fleksible arbejdsgange tillader flere trins gennemgang og godkendelser

Indlede og anmode

Kontraktanmodning-skabeloner kan oprettes for at strømline initieringsprocessen. Skabelonbiblioteket indeholder godkendte og versionerede kontraktskabeloner

Udkast og forhandle

Under udarbejdelsen og forhandlingsprocessen er udkastet versionstyret. Microsoft Office og Office 365 integration er med til at fremme samarbejdet

Gennemgå og godkende

Fleksible arbejdsgange tillader flere trins gennemgang og godkendelser

Underskriv elektronisk

Dokumenter kan underskrives via elektronisk underskriftløsning og via M-Files mobile APP

Udfør

Delmål (milepæle) forpligtelser og udfordringer håndteres med automatiske opgaver og adviseringer

Administrér

Kontrakter indekseres med nøglemetadata for at hjælpe organisering af indhold dynamisk. Relaterede dokumenter kan knyttes til hovedkontrakten og kan dynamisk spore status, udløb m.m.

Underskriv elektronisk

Dokumenter kan underskrives via elektronisk underskriftløsning og via M-Files mobile APP

Udfør

Delmål (milepæle) forpligtelser og udfordringer håndteres med automatiske opgaver og adviseringer

Administrér

Kontrakter indekseres med nøglemetadata for at hjælpe organisering af indhold dynamisk. Relaterede dokumenter kan knyttes til hovedkontrakten og kan dynamisk spore status, udløb m.m.

Søg og hent

Advancerede søgninger og fleksible visninger sikrer hurtig visning af kontrakter

Forny og arkiver

Automatiser manuel fornyelse og arkiveringsprocesser. Giver også adviseringer om udløb af kontrakter

Søg og hent

Advancerede søgninger og fleksible visninger sikrer hurtig visning af kontrakter

Forny og arkiver

Automatiser manuel fornyelse og arkiveringsprocesser. Giver også adviseringer om udløb af kontrakter

Få gratis e-bog
E-Book – 6 steps til at automatisere og effektivisere kontraktstyring i virksomheden

Denne eBook beskriver 6 trin, virksomheder kan benytte for at forenkle og automatisere håndteringen af kontrakter og tilknyttede processer. Dette giver mulighed for optimal kontraktstyring.

Gratis infografik
Hent vores Contract Management infografik

Næste generation af kontraktstyringssystemer giver mulighed for at automatisere kontraktstyringsprocesser, samtidig med at risikoen mindskes. Denne infografik illustrerer kontraktstyringssytemet og selve processen omkring kontraktstyringen.